Certificeringen

Bij een professioneel bouwbedrijf hoort een professionele werkwijze. Dit laten wij graag bevestigen door hiertoe bevoegde instanties.

Wij beschikken over de volgende certificeringen:

  • NEN-EN ISO 9001:2015

Het ISO 9001 certificaat toont aan dat wij beschikken over een goed georganiseerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dit systeem staat voor continue verbetering, zodat wij onze sterke punten maximaal kunnen benutten en onze verbeterpunten gericht kunnen aanpakken.

  • VCA**

De meeste bedrijfsongevallen in Nederland zijn toe te schrijven aan bouwgerelateerde bedrijven. Wij vinden de veiligheid en gezondheid van onze mensen erg belangrijk. Daarom hebben wij ervoor gekozen om ons te laten adviseren door een Hoger Veiligheidskundige. Alle risico’s in ons vak zijn in kaart gebracht, waarna een plan van aanpak is opgesteld om deze risico’s te beperken. Dit alles is beoordeeld en gecertificeerd volgens de hoogste norm in Nederland, de VCA**. In alles wat wij doen gaan we een stap verder en dat geldt dus ook voor de veiligheid en gezondheid van onze mensen!

  • FSC®

Het Forest Stewarship Council® heeft als doel om het verantwoord beheer van bossen te bevorderen voor huidige en toekomstige generaties. In de basis is hout een onuitputtelijke bron van materialen, mits de bossen juist worden beheerd. Met dit keurmerk tonen wij aan dat wij uitsluitend gebruik maken van onder FSC®-gecertificeerd geproduceerd hout. Ook dit is passend binnen onze duurzame en circulaire uitstraling. Certificering middels Bouwbinder B.V. onder licentiecode FSC-C117418.

  • NEN-EN ISO 14001:2015

In navolging van ons kwaliteitsmanagementsysteem NEN-EN ISO 9001:2015 zijn wij het certificeringstraject NEN-EN ISO 14001:2015 gestart. In december 2015 hebben wij de audit met goed gevolg afgelegd. Deze certificering geeft vorm aan het professioneel en structureel organiseren van milieubewust en duurzaamheidsbeleid en doelstellingen. Als circulair bouwbedrijf voelen wij een verantwoordelijkheid op dit gebied en is het onze visie dat wij een voorbeeldfunctie hebben. Hiernaar handelen wij dan ook.