BREEAM

Op 12 oktober zijn wij gestart met de bouw van het nieuwe, 30.000m2 grote distributiecentrum van AG Logistics Services B.V. De initiatiefnemers hebben de ambitie uitgesproken om te bouwen onder BREEAM-NL met als doelstelling Excellent.

Zoals men van ons gewend is, gaan HBE Bouw en HBE Circulaire Bouw BV een stevige uitdaging nooit uit de weg! Dat blijkt wel uit het feit dat dit het grootste project is uit de geschiedenis van onze organisatie, gecombineerd met bouwen op ‘Champions League’ niveau. Uiteraard zijn wij hierin niet over een nacht ijs gegaan.

De visie van HBE op circulaire en zeer duurzame bouw is al langere tijd in ontwikkeling, zo valt ook te lezen op onze website. Dit heeft ons aangezet tot nader onderzoek. Je moet immers weten wat dit concreet betekent voor een bouwbedrijf. Daaruit blijkt dat er nog geen eenduidigheid is omtrent de definitie van circulariteit en circulair bouwen. Je komt als snel via de Dutch Green Building Council bij BREEAM-NL uit. Feitelijk is BREEAM een van de weinige objectieve meetmethoden om de duurzaamheidsprestatie van een project en gerealiseerd object in kaart te brengen. Naarmate men stijgt op de BREEAM-ladder, welke loopt van Pass tot en met Outstanding, stijgt de mate van circulariteit.

De ambitie was uitgesproken, het onderzoek gedaan en middels diverse proefballonnetjes werd ‘getest’ wat een dergelijk project voor ons zou betekenen. Dan komt de acquisitie en dat valt niet mee. Veelal worden projecten van deze omvang neergelegd bij de welkbekende grote namen in de bouwwereld. Dat wekt op zich geen verbazing. De partijen welke in de markt zijn voor dergelijke projecten, zijn door de bank genomen op zoek naar een bepaalde mate van zekerheid en deze denkt men te vinden bij de gevestigde namen. Wij zijn een bedrijf welke het al jaren moet hebben van de zorgvuldig opgebouwde reputatie en het netwerken. Dit project is dan ook zo tot stand gekomen. Een no-nonsense opdrachtgever, welke op zoek was naar een no-nonsense partij.

Het is onze ambitie om de verwachtingen van onze opdrachtgever te overtreffen. Dit willen wij doen door te laten zien dat wij een bouw van deze omvang en norm aan kunnen. En dat zonder ook maar enige mate van flexibiliteit te verliezen, want daarin ligt volgens ons het onderscheidend vermogen!